Hodnoty

Etická reflexe poskytování supervize je nedílnou součástí vysokého standardu služeb. Naše hodnoty se opírají o dva základní etické kodexy. Prvním z nich je Etický kodex sociálních pracovníků, druhým jsou Etické zásady Evropské asociace supervize
Etické zásady jsou základním pilířem profesionálního procesu supervize a mají pomoci:
  1. Zaručit klientům, supervidovaným a kandidátům ochranu před etickými a právními nároky;
  2. Splnit požadavky supervidovaných a jejich odborného růstu způsobem přinášejícím prospěch klientovi;
  3. Splnit požadavky kandidátů týkající se jejich výcviku a odborného růstu způsobem přinášejícím prospěch klientovi a odpovídajícím požadavkům výcvikového programu;
  4. Koncipovat způsoby, postupy a kriteria uskutečňování výcvikových programů.
  5. Tyto zásady umožňují členům zkoumat a objasňovat etické aspekty jejich práce. Slouží také k informování veřejnosti o tom, co může v tomto ohledu od členů očekávat. Vždy po pěti letech - v případě potřeby častěji - budou tyto zásady oficiálně zkontrolovány a upraveny tak, aby členům pomáhaly v etických otázkách během supervize a výcviku.